Strictlog är en krypterad digital loggbok som gör arbetet med MAR smidigt och enkelt utan att ge avkall på regelefterlevnad. Alla processer såsom registrering och verifiering är automatiserade vilket sparar tid och säkerställer att regelverket följs fullt ut.

Arbetsflödet i Strictlog är irreversibelt vilket innebär att all historik sparas och tidsbestäms automatiskt. Detta är ett krav under MAR och något som utan ett digitalt arbetsverktyg blir tidskrävande och administrativt betungande. Produkten är utvecklad med säkerhet i fokus. Hela systemet är krypterat och all data lagras under högsta möjliga säkerhetskrav.